Artsakh (Nagorno Karabakh)ARMEN AIVAZIAN ESSENTIAL "ELEMENTS FOR ARMENIA'S NATIONAL SECURITY DOCTRINE PART ONE"
Արմեն Այվազյան

ՀԻՄՆԱՏԱՐՐԵՐ՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԻ

ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՄԱՍԻՆ


ԳԼՈՒԽ 1
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՓՈՔՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԸ


ԳԼՈՒԽ 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԳԼՈՒԽ 3
ՀԱՅ-ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԻՋՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ


ԳԼՈՒԽ 4
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ


ԳԼՈՒԽ 5
ՀԱՅ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՏԱՊՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԳԼՈՒԽ 6
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆՈՒԳԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

ԵՐԵՎԱՆ 2003   


Գլխավոր           Copyright  © 2004  ArCGroup           Web Design